Portada Galego

 

Publicamos o manual  de posta en marcha de EchidnaBlack  Redactado en Galego.

Contando con  unha colección de proxectos de exemplo.

Comenza un período de uso/corrección co alumnado de FP.

Espero que sexa de utilidade.

Contigo Gal